Een makelaar is een professional die zich in de markt beweegt en mensen helpt met het vinden van een woning of juist het verkopen ervan. Het kan zijn dat de makelaar specifieke diensten ontwikkelt heeft met een bepaalde naam die voor hem rendabel moeten zijn in een lokale of nationale markt. Het is dan van het grootste belang dat deze makelaar zich juridisch zeker stelt als enige te kunnen profiteren van deze merknaam. In deze blog geven we je aan waarom een merknaam registreren bijzonder slim is. 

Het registreren van een merknaam is erg slim

Veel ondernemers denken dat wanneer ze product of dienst onder de naam van hun bedrijf op de markt brengen deze dan direct beschermd is tegen piraterij. Dit is echter niet het geval,  Er moet toch echt een aparte registratie gedaan worden voor de merknaam waar het om gaat. In het geval van de makelaar kan het sowieso dat hij een bepaalde dienst aanbiedt, bijvoorbeeld een eigen platform, op wat voor manier dan ook, met bepaalde functionaliteiten, waar hij of zij van profiteert in commerciële zin. Erg belangrijk is het dat je het merk, de logo’s, de ideeën, et cetera laat registreren.

Hoe laat je alle aspecten registreren die relevant zijn bij een merk? 

Het is mogelijk om verschillende zaken rond een merk vast te leggen, denk bijvoorbeeld in de vorm van een patent, een merknaam en auteursrecht. Wanneer we spreken over een patent, dan gaat het over vastgelegde technische kennis,waarbij het duidelijk is dat een bepaalde persoon of organisatie deze kennis gevonden heeft en uitgewerkt in een technische vorm. Bij een merknaam registratie gaat het over de specifieke naam van een product of dienst. Aanverwant zijn bijvoorbeeld ook het beeld recht of logo waarbij een specifiek logo vastgelegd kan worden. Denk bijvoorbeeld aan het Coca-Cola logo of het logo van McDonald’s.