Op deze manier kunnen bouwbedrijven profiteren van het gebruik van CRM-software met een geïntegreerde projectmanagementmodule.

De markt voor bedrijfssoftware is groot en divers. Op deze manier kan een passende oplossing worden gevonden voor bedrijven in elke branche. De vereisten voor een adequaat systeem verschillen echter sterk van industrie tot industrie. Daarom willen we hieronder expliciet ingaan op enkele belangrijke kenmerken van een CRM-software voor de bouw en laten zien hoe bouwbedrijven vandaag kunnen profiteren van het gebruik van CRM-software. Eerst moeten  we echter licht werpen op de betekenis van CRM.

Beheer van klantrelaties

CRM is de afkorting voor Customer Relationship Management. Deze term komt net zo vaak voor als “customer relationship management” of “customer care”.  Aan de ene kant verwijst het naar de consistente oriëntatie van een bedrijf op de andere klantenkring en aan de andere kant het bijbehorende systematische ontwerp van alle klantrelatieprocessen. CRM is de centrale taak van elk bedrijf. Uiteindelijk kan geen enkel bedrijf bestaan zonder eigen klanten. CRM-systemen stellen bedrijven in staat om al deze klantrelatieprocessen aan de softwarekant in kaart te brengen. Binnen de oplossing kunnen ze vervolgens worden beheerd, geoptimaliseerd en geautomatiseerd.

CRM en digitale transformatie

In het tijdperk van digitale transformatie zijn CRM-systemen een integraal onderdeel van de eigen IT-infrastructuur van veel bedrijven. Het volledige potentieel van bedrijfssoftware ontvouwt zich echter pas wanneer deze volledig is geïntegreerd in de bestaande IT-infrastructuur. Dit betekent onder andere dat er interfaces moeten worden opgezet met andere systemen die ook gebruikt worden. Dergelijke verbindingen zorgen ervoor dat gegevensuitwisseling van systeem naar systeem automatisch kan plaatsvinden. Handmatige gegevensoverdracht wordt dus overbodig. Dit heeft weer als voordeel dat de kans op transmissiefouten aanzienlijk wordt verkleind. Bovendien wordt de handmatige inspanning aanzienlijk verminderd. In plaats daarvan krijgt het personeel vrije capaciteit om meer gerichte taken op zich te nemen.

Vereisten voor CRM-software

De vereisten voor geschikte CRM-software variëren van bedrijf tot bedrijf en zijn afhankelijk van verschillende factoren. Een van de factoren die de vereisten aanzienlijk beïnvloedt, is de grootte van het bedrijf. In principe geldt: hoe kleiner een bedrijf is, hoe lager de eisen die het stelt aan geschikte bedrijfssoftware. Dit heeft ook betrekking op het scala aan functies, evenals op de vereiste opslagcapaciteit en het vereiste aantal gebruikers. Tegelijkertijd heeft dit als voordeel dat deze softwareoplossingen ook kosteneffectiever zijn. Ook voor kleinere bedrijven wordt de aanschaf van bedrijfssoftware betaalbaar. Een andere factor die van invloed is op de vereisten voor bedrijfssoftware is branche-aansluiting.

CRM voor de bouw

Elke industrie heeft specifieke processen die het onderscheiden van andere industrieën. Geschikte bedrijfssoftware moet al deze processen digitaal in kaart kunnen brengen. Om deze reden biedt de CRM-markt overeenkomstige brancheoplossingen voor verschillende sectoren en niches. Op deze manier kan voor elk bedrijf een passende oplossing op de markt worden gevonden. Zo profiteren bouwbedrijven vooral van het gebruik van CRM-software met een geïntegreerde projectmanagementmodule. Bouwbedrijven zijn meestal projectmatig en moeten meestal meerdere projecten tegelijkertijd coördineren en toegang krijgen tot dezelfde pool van middelen. Een CRM software voor de bouw met projectmanagementmodule helpt bouwbedrijven om de communicatie tussen alle projectdeelnemers te vergemakkelijken. Er komt een centraal platform waarmee het bedrijf ook informatie kan uitwisselen met externe partijen, zoals de klant. Ook oplossingen zoals DMS-systemen kunnen worden aangesloten, zodat alle documenten direct via de projectmanagementmodule kunnen worden opgehaald.